van der heide hypotheken en verzekeringen
   

Klachtenafhandeling

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met jou als klant. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de weg staat.

Ben je om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten ! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Je opmerking of klacht
Je kunt je opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan :

Van der Heide Hypotheken en Verzekeringen
T.a.v. Egbert van der Heide
E-mail  info@hypothekenverzekeringen.nl
A.S.Talmastraat 29
8862 WS Harlingen
0517 85 41 62

Je ontvangt in ieder geval binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er kunnen ook situaties zijn waar we er niet uitkomen. Blijft je klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kun je je klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen je je klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan jou kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het jou ook vrij je klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid):
www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is:
300.016962

Ons AFM-vergunningnummer:
12045490

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 - 3552248
E-mail : info@kifid.nl

Bel: 06-41694025 Verstuur een mail